VTU-Inter-Collegiate KHO-KHO (M) Tournament Held On 27th Feb'2020 - MVJCE